stampus-logo-rgb.png ikon 2

Ordförande

Emma Kallas

ordforande@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Vice ordförande

Emma Derwinger

info@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Ekonomiansvarig

Fredrik Möller

kassor@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Näringslivsansvarig

Gustav Ohlén

naringsliv@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Pubmästare

Benjamin Nilsson Lundqvist

pubmastare@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Pubmästare

Jonathan Erös

pubmastare@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Marknadsföringsansvarig

Karla Smoljan

marknadsforing@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Fastighetsansvarig

Frida Nordlund

fastighet@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Utskottsansvarig

Mikaela Johansson

utskott@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

IT-ansvarig

William Sjöberg Dietsch

it@stampus.se

stampus-logo-rgb.png ikon 2

Stationschef

Linnea Önesand

stationschef@stampusfm.se